Populariteit Linedance lessen zorgen voor ledenstop

De workshop linedance is populair en daar zijn we super blij mee! De nieuwe line dansers dansen al menig dansje en zijn enthousiast. We hopen dat ze na de workshop terug blijven komen op de reguliere linedance lesavond.

Dit succes kent ook zijn keerzijde doordat het aantal leden in verhouding tot de beschikbare ruimte krap begint te worden. We hebben daarom moeten besluiten om vanaf augustus 2023 een ledenstop toe te moeten passen. We zullen ter zijner tijd via onze website kenbaar maken wanneer de ledenstop opgeheven wordt.