Wijzigingen en afscheid in de lesavonden van Take It Easy

Jammer, jammer, jammer, maar helaas is er te weinig animo voor de Catalaanse dansen tijdens onze maandelijkse lesavonden van “The Wild Bunch”. Wij hebben daarom ook besloten om met de aparte Catalaanse danslessen te stoppen.

Wij vinden het heel erg jammer dat wij afscheid moeten nemen van “The Wild Bunch”. Omdat de dansers en instructeurs van deze dansgroep erg veel hebben geïnvesteerd in deze heftige dansen, zullen wij op de woensdagavonden de uitgeleste Catalaanse dansen herhalen en eventueel af en toe een nieuwe dans in deze lesavond uitlessen.

Wij willen met name Jan Eikenbroek enorm bedanken. De meeste uitgeleste Catalaanse dansen heeft hij aan ons geleerd. Het kostte hem heel wat tijd en moeite om dansen voor te bereiden, sheets te herschrijven en deze voor ons uit te lessen.  Zijn enorme , geduld en enthousiasme hebben ertoe geleid dat wij de dansen zo goed beheersen dat we ze nooit meer vergeten… 😉 Wij kijken terug op een tijd van hard werken en heel veel lol.

Dit brengt ook wat wijzigingen in de lesavonden en vrije dansavonden met zich mee. Wij willen dit als volgt gaan opstellen:
Iedere laatste dinsdag- en woensdagavond van de maand is er vrij dansen en kunnen alle dansers van “Take It Easy” en “Don’t Take It Easy” op beide avonden terecht om lekker te dansen. Verzoekjes zijn van harte welkom. Er wordt met alle dansers rekening gehouden, zodat iedereen voldoende dansplezier heeft.

Groetjes van het Take It Easy-team!