Linedance of tweede golf in de Mantel?

Het is al ter sprake gekomen, we kunnen terug naar de Mantel met inachtneming van strikte regels. Dat is een fijn vooruitzicht maar wat is de status en verwachting naar september en volgende maanden?

Aangezien de vakantie is begonnen en er zeer veel mensen vanuit buitenland in Nederland hun vakantie komen vieren en daarbovenop veel Nederlandser in eigen land de vakantie beleven, zijn er veel mensen in het kleine Nederland. Neem daarbij in acht dat veel jongelui zich verveeld voelen en samen met een klein deel oudere geen verantwoordelijkheid nemen naar hun medemens kan dit een cocktail voor de tweede golf Corona zijn.

Het is dus per dag of week aankijken wat de stand van zaken is en moeten we heroverwegen of het wel verstandig is om te beginnen of door te gaan…. een lastige situatie zal je begrijpen. Lastig vooral voor onze leden omdat zij de hoop krijgen om te gaan dansen en dit het volgende moment weer afgeblazen kan worden. Georgia en Marcel hebben frequent overleg met de commissie en de Mantel over de situatie en zijn er maar druk mee om de leden op de hoogte te houden en protocollen te schrijven waaronder mogelijk het line dansen weer aan kan vangen.

Zoals je weet houden we jullie via vele kanalen op de hoogte. Zo wordt er intensief gebruik gemaakt van de verschillende WhatsApp groepen en sturen we ook emails, posten op Facebook en de club website om iedereen op de hoogte te houden. Op dit moment kunnen we nog niet stellen dat het dansen in september zal beginnen in de Mantel omdat de ontwikkelingen daar niet aan bijdragen. We zullen enkele dagen voorgaand aan september zoals gebruikelijk iedereen op de hoogte houden.